logonaam

Van water tot polder

Door de stormvloed van 1375/1376 ontstaat oostelijk van Biervliet een enorme bres, waarbij onder andere de plaatsen Wevelswale en Boterzande in de golven verdwijnen. De Sint-Elisabethsvloed van 1404, maakt van Biervliet een eiland. Volgens Gottschalk ontstaat dan ook de Braakman die tot diep in Vlaanderen loopt. Volgens Zelandia 3 zou de Braakman op 22 Januari 1440 gevormd zijn,in een stormvloed waarbij het plaatsje Peerboom ook in de golven verdwenen is.

Braakman1550In 1506 is de Philippinepolder ontstaan en tevens het begin van Philippine zelf. Rond 1580 zijn de Spanjaarden onder leiding van Parma begonnen aan de bouw van schans ter verdediging tegen aanvallen van Watergeuzen en Noordelijke Nederlanden. Bijna tegelijkertijd werd op Hoek (tegenover Philippine) door prins Maurits een fort gebouwd: het Mauritsfort. Bedoeld was om aanvallen van de Spanjaarden af te weren. In 1596 wordt dit fort nog eens uitgebreid. Op 21 juni 1600 landt prins Maurits met een enorme vloot bij Philippine, waar nu de Dijkmeesterpolder is. Met 15000 manschappen, 3000 paarden, 30 stuks geschut en munitie, eten en drinken enz. Nadat de Spanjaarden overrompeld zijn trekken ze door tot aan Nieuwpoort om daar de slag om Nieuwpoort te houden, deze wordt door hem op 2 juli gewonnen.
In 1648 is de 80-jarige oorlog voorbij. Vanaf dan zijn er tussen Mauritsfort en Philippine overzet veren (roeiboten). Ook tussen Mauritsfort en Biervliet is er een overzetveer; op Middelburg is er een vrachtbootverbinding 1 à 2 maal per week. Ook op Rotterdam is er een wekelijkse vaart vanaf het Mauritsfort.

In 1747 Franse bezetting en in 1795 wordt heel Zeeuws Vlaanderen bij Frankrijk ingelijfd.
Door Willem 1 worden België en Nederland tot koninkrijk der Nederlanden verenigd in 1814. Op 20 juli van dat jaar wordt Zeeuws Vlaanderen onafhankelijk en op31 juli 1817 krijgt Hoek zijn eigen wapen en vlag. In 1830 volgt afscheiding  België van Nederland.

Vanaf midden 19-e eeuw worden diverse polders ingedijkt rondom Axelsche Gat, Sas van Gent en Philippine. In 1900 wordt een kanaal aangelegd naar de haven van Philippine tot de Braakman en wordt ook de Kanaalpolder ingedijkt.

In juli 1911 wordt de Van Wuijckhuisepolderdijk tegen de Braakman gedicht. Maar voor de druk van het wassende water was de verse dijk niet bestand en brak door. Hierdoor is de Nol ontstaan met uitloop tot eind van de wei van Cortvriendt.
In juli 1912 is de dijk dan wel met succes gedicht en kon de jonge polder ontgonnen worden. De oude haven die tegen het Mauritsfort was, is verlegd naar de hoek van de Braakman noordoostelijk, tegen de dijk van de Van Wuijckhuisepolder. Maar door snelle verzanding kon deze al snel alleen bij hoog water aangedaan worden.
De eerste bewoners en gebruikers zijn al snel begonnen met bouwen en inrichten van de polder. Al in 1912 bouwde B. van Hecke een boerderij  en een schaapskooi tegen de zeedijk, zodat zijn schapen de schorren konden afgrazen.
In 1913 volgden J. van Cadzand (nu Seijdlitzweg 3) en A. Dieleman (nu Langeweg 6) ook P. Pladdet (nu Langeweg 13)  en D. Bareman (nu Van Wuijckhuiseweg 2).

naar boven