logonaam

Oproepje nummer 3

RE-5

In  de eerste wereldoorlog, op 21 juli 1915, landde er in de Van Wuijckhuisepolder een Engels vliegtuig van het type RE-5. Her toestel was op  gestegen met aan boord piloot Capt. R.E.B Hunt en waarnemer Lt. F.H. Jackson van het Royal Flying Corps No.7 Squadron. Wat de missie van het toestel was is niet bekend. Aangenomen mag worden dat ze een observatie moesten uitvoeren boven bezet gebied in het noordwesten van België. Aangezien het testen motorstoring kreeg was de piloot genoodzaakt om een noodlanding te maken. Zonder dat van op de hoogte te zijn kwam hij op Nederlands grondgebied in de Van Wuijckhuisepolder terecht. Exacte locatie is niet bekend. De bemanning dacht in België te zijn neergekomen en stak om die reden hun toestel in brand.
De RE-5 met serieno.678, was een in Engeland gebouwde tweedekker

In geheel Nederland zijn in de Eerste Wereldoorlog 107 toestellen van vreemde mogendheden neergekomen, waarvan 65 in Zeeland.
Het toestel in de Van Wuijckhuisepolder was het 12e toestel dat in Nederland neerkwam. Van alle in zeeland  neergekomen toestellen werd door Charles Dert uit Vlissingen één of meerdere  foto’s gemaakt. Hij was de fotograaf die daarvoor was aangesteld.
Ook van de restanten van een verbrand toestel werden foto’s gemaakt. Helaas zijn de foto’s van voornoemd toestel tot op heden niet te achterhalen

Van de foto’s, rapporten en telegrammen die bekend zijn wordt momenteel een boek samengesteld wat de naam krijgt “het Bollenboek”. Deze naam komt van de oranje bol, destijds het Nederlandse kenteken, die op de in beslag gelegde toestellen werd geschilderd waarna ze gebruikt werden voor het opzetten van de Nederlandse Luchtmacht..
Ondergetekende is druk doende de ontbrekende gegevens van de in Zeeland neergekomen toestellen te achterhalen.

Mijn vraag is of er iemand van dit gebeuren in de Van Wuijckhuisepolder foto’s of verdere gegevens heeft. Ook voor foto’s van andere (nood-) landingen in Zeeland in de periode 1914-1918 houd ik me aanbevolen. Graag zou ik hiervan afdrukken maken.

Johan Aers.

Als u informatie heeft stuur dan een mailtje naar de webmaster
of een mailtje naar Johan Aers

kr_RE-5

Krantenartikel kunt u vinden door op deze LINK1 en LINK2 te klikken

Oproepje nummer 2

Is er iemand die weet wat dit is en waarvoor het gediend heeft? paal_detail

De grenspaal / scheidingspaal is gevonden net voorbij de haag op paal_1Langeweg 13 en nog een andere onder de dijk. In een rechte lijn vanaf Langeweg 13 richting dijk.
Dit paalis de dijk grenzend aan de weg Hoek -brug Sluiskil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als u informatie heeft stuur dan een mailtje naar de webmaster

Binnen gekomen reactie op deze oproep:

Ik ben blij verrast door de vondst van die paal.
Ik moet beginnen met het feit dat er nooit een B.C. Thomaes heeft bestaan, wel een C.B. Thomaes.
Deze Constantinus Bernardus Thomaes ( 1763-1842 ) liet bij zijn overlijden ± 1800 ha landerijen na, waaronder de gehele Nieuw Westenrijkpolder met 118 voorliggende schorren.
Deze schorren zijn in de loop der jaren bedijkt in o.a. de Piersenspolder, de Bontepolder, de Wuijckhuisepolder, de Zevenaarpolders.
In al deze polders hadden de erven van C.B. Thomaes eigendommen. Hij had vier erfgenamen nl; zijn zoon Augustinus Bernardus en drie dochter in huwelijk met Bonte, Temmerman en Huijghe.
In de Pierssenspolder, ingedijkt in 1864 hadden de erfgenamen 24.08.55 ha, welke ze bij akte van 20 maart 1867, bij notaris I.C.O. Benteijn hebben verdeeld. In deze akte staat dat deze eigendom aan hen is opgekomen met de thans nog onbedijkte schorren, slikken en water voor de Nieuw Westenrijkpolder als erfgenamen van hun vader en grootvader den Heer Constantinus Bernardus Thomaes door wien de regten van eigendom verkregen zijn uit kracht der akten van koop voor de notaris Steenkamp te Neuzen de eersten december 1824, den zesentwintigsten maar 1835 en den vierden mei 1835.
Op 18 februari 1889 werden er onverdeelde eigendommen door de erven van C.B. Thomaes door notaris de Smidt uit Schoondijke in Sas van Gent verkocht, waarbij er een partij schorren, slikken en platen liggende in de gemeente Hoek voor de Pierssens en Nieuw Westenrijkpolder bekend bij het kadaster in sectie H nummer 104 ter grootte van 35.38.60 ha werd gekocht door L. Thienpondt. Alsook een gedeelte zeedijk van de Pierssenspolder met halven publieken weg gemeente Hoek sectie H 62 en 63. Eveneens gekocht door L. Thienpondt.
Het is dus duidelijk een scheidingspaal van C.B. Thomaes, abusievelijk gemerkt met B.C. Thomaes.

Ingezonden door Denis van der Zalm, Philippine

 

naar boven

 

Oproepje nummer 1

Is er iemand die weet wat dit is en waarvoor het gediend heeft, of onderdeel van is geweest?

lokbetonHet staat aan de dijk langs de van Wuijckhuiseweg.

beton

De voet is van beton met een stuk ijzer ( waarschijnlijk een stuk spoorrail) en prikkeldraad.

Als u informatie heeft stuur dan een mailtje naar de webmaster

Binnen gekomen reactie op deze oproep:

Dit is een antitankval deze hebben in de oorlog 40/45 gestaan over de volledige breedte van de van wuijckhuiseweg om te voorkomen dat er tanks zouden passeren.
Zo heeft Jan van Heintje mij verteld.

Ingezonden door Leen Guiljam, Philipinne

 

naar boven