logonaam

De wei van Cortvriendt.

wei van cortvriendtDit stuk grond was niet geschikt voor landbouw en daarom werd er een weide van gemaakt.
Het strekt zich uit van de Seydlitzweg bij de fam.Wolfert tot aan de vroegere trambaan.
Onder aan de dijk tegen de Nieuw Westenrijkpolder was er over het gehele stuk een kil en het hogere gedeelte verstoof als er geen permanent gras op groeide.

Tegenwoordig is het een bos met veel populieren en een vnl. inheemse onderbegroeiing. De kil is aan het verzanden zodat er weinig water meer staat. In het bos leven zelfs reeën . Ook zitten er een koppeltje buizerds en een kiekendief. Er moeten ook veel fazanten zitten want als er af en toe gejaagd wordt is het gepoef niet van de lucht. Minder zijn de vossen die er leven en zo nu en dan een kippenhok uitmoorden.

Toen het nog weide was kon er bij voldoende vorst geschaatst worden over de gehele lengte.
Aan het eind bij de coupure waar de tram door de dijk reed  kwam je dan uit bij het krik-krakje
Hier werd altijd het eerst geschaatst op Hoek. Of dat nu kwam door de beschutte ligging of een andere reden had is niet bekend. Na het krik-krakje ging men op de Nol rijden. Deze was dieper maar ook veel groter en vroor weer sneller dicht dan de Hoekse kreek. De Nol is nog één van de plaatsen die het eerst dicht vriest. Ook hier is veel verzanding in opgetreden en dit brengt rietgroei mee zodat er maar een fractie van het vroegere spoelgat is overgebleven.
Bij een hoge waterstand kwam vroeger het water tegen de schuur van wat nu Loonbedrijf Guiljam is. De vroegere schuur is nu het kantoor . De rest was er nog niet.

Veel verzanding van de nol is gekomen door een persgemaal dat stond opgesteld waar nu de bocht van de weg naar Philippine ligt. Deze lag meer naar de dijk van de Braakman in die tijd.
Dit persgemaal stuwde grond met water van het kanaal Gent- Terneuzen, dat toen werd gegraven, naar de spaarbekkens in de Braakman die daar mee werden aangelegd. Heel wat lekkage bracht de grond niet bij de spaarbekkens maar liep in de Nol.

De weide kwam later door vererving in het bezit van Verhelst uit dvliege Zandstraat. Deze heeft hem verhuurd aan de zweefvliegclub EZAC. Nadat deze verhuisd waren naar Axel was het de bedoeling om er een vuilstortplaats van te maken. Enkele wagens vuil zijn nog gestort maar door fel protest van de omwonenden werd het afgeblazen. Staats Bosbeheer heeft de wei toen overgenomen en het bos aangelegd. De bedoeling was dat er wandelpaden door zouden lopen maar door geen onderhoud te plegen is alles nu overwoekerd.

naar boven